KEVYTVÄYLÄN
PÄÄTAVOITTEENA
ON TEHDÄ 313-TIESTÄ
TURVALLINEN. 

Lisäksi hankkeessa käytetään
uutta toimintamallia ja kehitetään
uusia innovaatioita.

TAVOITTEET

TURVALLISUUS

Tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta tiellä 313 rakentamalla kevytväylä Vääksystä Vierumäelle. Samalla edistetään koulu- ja työmatkaliikuntaa, sekä terveysliikuntaa ja matkailua koko Päijät-Hämeen alueella. Kevytväylä yhdistää maaseudun kyliä parantaen ja kehittäen elinkeinoelämän edellytyksiä.

UUSI TOIMINTAMALLI

Hankkeessa luodaan ja testataan public-private -mallia keräämällä eri toimijat yhteen: julkisina toimijoina valtio (ELY-keskus, ministeriöt), kunnat, maakunnat, oppilaitokset ja yksityisinä toimijoina yrityksiä, yhdistyksiä, maanomistajia ja yksittäisiä kansalaisia. Tästä mallista tehdään opas, jonka avulla pystytään jatkossa toteuttamaan vastaavanlaisia infrahankkeita koko Suomessa.

INNOVAATIOT

Uudenlaisen toimintatavan lisäksi hankkeessa testataan ja otetaan käyttöön innovaatioita liittyen kevytväylän käyttöön eri vuodenaikoina, esimerkiksi väylän valaistukseen ja päällystämiseen, alueen tunnettavuuden, yhteisöllisyyden ja yhteistyön lisäämiseen sekä uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämiseen.

Katolta kadulle.

Kevytväylähankkeessa tullaan käyttämään kierrätettyä kattohuoparouhetta osana päällysteen valmistuksessa. Tarpaper Finland Oy:n BitumenMix sisältää samoja raaka-aineita kuin asfalttipäällyste, mutta eri suhteissa ja kierrätettyinä. BitumenMixissä on mm. kymmenkertainen määrä bitumia asfalttipinnoitteeseen verrattuna ja kaikki sen raaka-aineet voidaan hyödyntää materiaalina asfaltin valmistuksessa. Käyttämällä BitumenMixiä asfaltin ainesosana voidaan vähentää asfalttiin tarvittavan tuoreen bitumin määrää ja siten säästää luonnonvaroja, sekä pienentää asfalttimassan valmistuksessa syntyviä hiilidioksidipäästöjä.